Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2021-04-19

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering


Sammanträdesdatum
2021-04-19


Paragrafer i protokollet som justerats
20-27

Period när anslaget finns justerat
2021-04-21 till 2021-05-14


Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund


Kontakta nämnden