Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskotts strategisk samhällsplanering 2020-11-16

Protokollet har justerats.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 50 - 54

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-19 till 2020-12-11

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Andreas Siverståhl Hjelm

Kontakta Kommunkontoret