Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-10-04

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott beredande är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum
2021-10-04

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 253-278

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-07 till 2021-10-29

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden