Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-04-26

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott beredande är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum
2021-04-26

Paragrafer i protokollet som justerats
118-156

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-28 till 2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden