Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-11

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-11

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 242-247

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-14 till 2021-11-05

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden