Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-09-06

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 220-227

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-08 till 2021-09-30

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden