Anslag: Kommunstyrelsens         arbetsutskott 2021-08-30

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-08-30

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 214-219

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-01 till 2021-09-23

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden