Anslag: Kommunstyrelsens         arbetsutskott 2021-05-31

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-05-31

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 178-187

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-02 till 2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden