Anslag: Kommunstyrelsens         arbetsutskott 2021-05-03

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-05-03

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 157-161

Period när anslaget finns publicerat
2021-05-05 till 2021-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden