Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-19

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-04-19

Paragrafer i protokollet som justerats
113-117

Period när anslaget finns justerat
2021-04-21 till 2021-05-14

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden