Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-04-06

Paragrafer i protokollet som justerats
97 -103

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-08 till 2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden