Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-16

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Paragrafer i protokollet som justerats
423-428

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-19 till 2020-12-11

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden