Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-09

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 413-422

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-12 till 2020-12-04

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Eva Kristiansson

Kontakta kommunkontoret