Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Paragrafer

§ 358-363

Period när anslaget finns publicerat 

2020-10-15 till 2020-11-06

Förvaringsplats för anslag /bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare

Eva Kristiansson