Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-05

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 352 - 357

Period när anslaget finns publicerat

2020-10-06 till 2020-10-28

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden