Anslag: Kommunstyrelsens arbetstutskott 2021-01-11

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämmd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-01-11

Paragrafer i protokollet som justerats
1-8

Period när anslaget finns publicerat
2021-01-12 till 2021-02-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden