Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-02-15

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott beredande är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum
2021-02-15

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 26 - 46

Period när anslaget finns justerat
2021-02-18 till 2021-03-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden