Anslag: Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-09-09

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 77–88

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-15 till 2021-10-07

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden