Anslag: Kommunstyrelsens         arbetsgivarutskott 2021-02-11

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-11

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 7-15

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-16 till 2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden