Anslag: Kommunstyrelsens         arbetsgivarutskott

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-10

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 56-63

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-19 till 2020-12-11

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Emma Ehrenberg

Kontakta kommunkontoret