Anslag: Kommunstyrelsen 2021-09-29

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-29 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-29

Paragrafer i protokollet som justerats
§§ 292–336

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-08 till 2021-10-30

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Protokollet finns tillgängligt här