Anslag: Kommunstyrelsen 2021-09-01

Protokollet från kommunstyrelsen är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-01

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 257–291

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-08 till 2021-09-30

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Protokollet finns tillgängligt här.

Kontakta nämnden