Anslag: Kommunstyrelsen 2020-11-04

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-11-04

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 327-364

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-12 till 2020-12-04

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Eva Kristiansson

Hitta protokollet här

Kontakta kommunkontoret