Anslag: Kommunrevisionen 2020-12-16

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde 2020-12-16 är justerat

Organ

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Paragrafer

§ 3

Period när anslaget finns publicerat

2020-12-22 till 2021-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Stora Södergatan 47, Revisionskontoret

 

Sekreterare

Emmy Lundblad