Anslag: Kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-12

Protokoll från sammanträde i kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-12 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommufullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
2021-10-12

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 110–118

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-14 till 2021-11-05

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta valberedningen