Anslag: Kommunfullmäktiges    valberedning 2021-04-13

Protokollet från kommunfullmäktiges valberedning är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
2021-04-13

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 35-46

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-16 till 2021-05-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden