Anslag: Kommunfullmäktiges    valberedning 2021-02-18

Protokollet från kommunfullmäktiges valberedning är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
2021-02-18

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 23-25

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-19 till 2021-03-13

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden