Anslag: Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2021-02-15

Protokollet från kommunfullmäktiges demokratiberedning 2021-02-15 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktiges demokratiberedning


Sammanträdesdatum
2021-02-15


Paragrafer i protokollet som justerats
§ 1-5


Period när anslaget finns publicerat
2021-02-23 till 2021-03-17


Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden