Anslag: Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2020-11-05

Protokollet från kommunfullmäktiges demokratiberedning är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktiges demokratiberedning


Sammanträdesdatum
2020-11-05


Paragrafer i protokollet som justerats
§ 17-21


Period när anslaget finns publicerat
2020-11-12 till 2020-12-04


Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund


Kontakta nämnden