Anslag: Kommunfullmäktige 2021-09-30

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-30

Paragrafer i protokollet som justerats
§§ 300–325

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-11 till 2021-11-02

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta fullmäktige

Protokollet finns tillgängligt här.