Anslag: Kommunfullmäktige  2021-08-26

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-08-26

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 279-299

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-06 till 2021-09-28

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Protokollet från kommunfullmäktige

Kontakta nämnden