Anslag: Kommunfullmäktige    2021-05-27

Protokollet från kommunfullmäktige är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-05-27

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 169-223

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-08 till 2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde