Anslag: Kommunfullmäktige  2020-12-17 § 297-305, 308-333

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-12-17

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 297-305, 308-333

Period när anslaget finns publicerat 
2021-01-08 till 2021-02-01

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Kontakta kommunkontoret

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-17 § 297-305, 308-333