Anslag: Kommunfullmäktige 2020-10-29

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-10-29

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 248-276

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-12 till 2020-12-04

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Hitta protokollet här

Kontakta kommunkontoret