Anslag: Kommunfullmäktige 2020-09-24

Protokollet är nu justerat.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 231-247

Period när anslaget finns publicerat

2020-10-07 till 2020-10-29

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Protokoll från kommunfullmäktige  

Kontakta kommunkontoret