Anslag: byggnadsnämndens sammanträde 2021-08-19

Protokollet från byggnadsnämndens sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens sammanträde

Sammanträdesdatum

2021-08-19

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 119-133

Protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 2021-08-19

Period när anslaget finns publicerat
2021-08-30 till 2021-09-21

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakta nämnden