Anslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-10-07

Protokollet från byggnadsnämndens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 37-40

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-13 till 2021-11-04

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakta nämnden