Anslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-09-09

Protokollet från byggnadsnämndens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-09

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 31-36

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-15 till 2021-10-07

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakta nämnden