Anslag: byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-08

Protokollet från byggnadsnämndens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-08

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 11-21

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-20 till 2021-05-12

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakta nämnden