Anslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-05

Protokollet från byggnadsnämndens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Paragrafer

§ 47-50

Period när anslaget finns publicerat

2020-11-13 till 2020-12-07

Förvaringsplats för anslag /bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones