Anslag: Barn- och skolnämnden 2021-08-31

Protokollet från barn- och skolnämnden den 31 augusti 2021 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Paragrafer i protokollet som justerats
§§ 133-142

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-07--2021-09-29

Förvaringsplats för anslag/bevis
Skolkontoret, Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Protokoll från barn- och skolnämnden
Kontakta nämnden