Anslag: Barn- och skolnämnden 2021-04-20

Protokollet från barn- och skolnämndens sammanträde den 20 april 2021 är justerat.

Styrelse eller nämnd
Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-20

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 71-94

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-27--2021-05-19

Förvaringsplats för anslaget
Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Protokoll från sammanträdet

Kontakta nämnden