Anslag: Barn- och skolnämnden 2021-02-16

Protokollet från barn- och skolnämnden den 16 februari 2021 är nu justerat.

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 22-43

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-22--2021-03-16

Förvaringsplats för anslag/bevis
Skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund

Läs protokoll från barn- och skolnämnden här

Kontakta nämnden