Anslagstavla

Det här är Lunds kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.

Kommande sammanträden i kommunfullmäktige

Sammanträdestider och protokoll för nämnderna

När ett justerat protokoll har publicerats (anslagits) har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Så här går det till att överklaga beslut

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/anslagstavlan