SkånEarkiv

I början av 2019 gick flertalet skånska kommuner samman för att samarbeta kring införandet av ett e-arkiv. I takt med att projektet visade framsteg anslöt ytterligare kommuner och i dagsläget samverkar 16 skånska kommuner för att införa ett gemensamt e-arkiv med Lunds Kommun som drivande och förvaltande organisation. Projektet drivs under namnet SkånEarkiv och är i dagsläget ett av de största samarbetena kring e-arkiv i landet.

Projektet har i dagsläget kommit en bra bit på vägen till att ha ett funktionellt e-arkiv på plats. Upphandlingen är offentliggjord och man är just nu i processen att välja en leverantör. Utvärderingar av de anbud som har kommit in är det som står emellan de 16 kommunerna och en kickoff för implementationsfasen. Man har även tillsatt en förvaltningsorganisation som ska ta över e-arkivet och de kringliggande aktiviteterna så snart systemet är på plats.

Intresset för projektet är stort och man ser det som en viktig del i att förbereda kommunerna på en allt mer digital värld. Förhoppningarna är att e-arkivet ska kunna öka tillgängligheten för offentlig information, skapa struktur, samt innebära besparingar för de kommuner som valt att ansluta sig. Idag lever vi i en värld där kraven på snabb information är höga, och man behöver på ett hållbart och beständigt sätt se till att dessa krav tillgodoses. Med hjälp av ett e-arkiv tar man sig ett steg närmre detta mål.

Deltagande kommuner

Lund (värdkommun), Bjuv, Hörby, Klippan, Landskrona, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Svedala, Skurup, Trelleborg.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta oss på skanearkiv@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skanearkiv

Kontakt

SkånEarkiv

Telefon:
Mats Johansson: 046-359 75 61
David Nekham: 046-359 60 62
Anette Lenander: 046-359 33 04

E-post: skanearkiv@lund.se
Besöks- och postadress: SkånEarkiv, Bruksgatan 22, 221 00 LUND

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se