Diarium och arkiv

Här kan du söka bland ärenden i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem (diarium). I nuläget är det kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges, barn- och skolnämdernas samt socialnämndens diarium som är sökbara via webben. På sikt kommer det att kunna gå att nå fler nämnders diarium.

I kommunen finns fler sätt och digitala system att ordna allmänna handlingar på. Hittar du inte vad du söker så kontakta respektive förvaltningskansli.

Är du intresserad av att ta del av de ärenden och dokument som finns registrerade hos kommunens övriga förvaltningar – kontakta respektive förvaltnings registrator via kommunens växel 046-359 50 00.

Är du intresserad av att ta del av en allmän handling som finns registrerad, kontakta registrator eller handläggare som finns angivet på ärendet via kommunens växel 046-359 50 00 eller via e-post lunds.kommun@lund.se.

Sök i diariet på två olika sätt

  • Ärendelista – här kan du söka ärenden som registrerats idag, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller senaste året.
  • Sök ärende – här kan du söka ärenden genom att ange sökord.

> Sök i vårt diarium (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/publikaarenden