Klostergårdsskolan

Klostergårdsskolan

Årskurs F–6

Klostergårdsskolan är en F–6-skola som erbjuder en integrerad skolbarnsomsorg från förskoleklass till och med årskurs 3. Personalen arbetar i arbetslag som består av fritidspedagoger, grundskollärare och förskollärare.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klostergardsskolan