Länk till startsidan

Klostergårdsskolan

Välkommen till Klostergårdsskolan! Vår skola ligger i Klostergården i södra delen av Lund i ett natur vackert område, med närhet till grönområde och lummig parkmiljö.

Klostergårdsskolan

Kontakta Klostergårdsskolan

Besöksadress: Nordanväg 13, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 71 91

E-post: exp.klostergardsskolan@lund.se

Se Klostergårdsskolan på en karta

Skolledning

Rektor Åsa Andersson
Telefon: 046-359 71 90
E-post: asa.andersson3@lund.se

Administration

Skolsekreterare Gunilla Gustafsson
Telefon: 046-359 71 91 (fram till klockan 14.30)
E-post: gunilla.gustafsson2@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska Camilla Ekelöw
Telefon: 046-359 71 68
E-post: camilla.ekelow@lund.se

Skolkurator Amelie Wachtmeister
Telefon: 046-359 82 68
E-post: amelie.wachtmeister@lund.se

Specialpedagog Tina Sörensen
Telefon: 046-359 61 75
E-post: tina.sorensen@lund.se

Skolpsykolog Helena Larsson

Telefon: 046-359 71 93
E-post: helena.larsson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritid yngre: förskoleklass–årskurs 2

046-359 45 59

Fritid äldre: årskurs 3–6

046-359 71 74

Studiedagar Klostergårdsskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti – även fritids är stängt
Fredag 30 september 2022 – fritids är öppet
Måndag 21 november 2022* – även fritids är stängt
Måndag 9 januari 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 8 mars 2023* – även fritids är stängt
Torsdag 11 maj 2023 – fritids är öppet
Torsdag 15 juni 2023 – fritids är stängt (lov i skolan)

Läsåret 2023-2024

Tisdag 15 augusti - fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Torsdag 7 december 2023 – fritids är öppet
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Onsdag 29 maj 2024 – även fritids är stängt
Torsdag 13 juni 2024 – fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

Läsårstider och lov

Skolbyggnad i tegel i två plan och en skolgård med träd, odlingslådor bänkar och sandlåda.

Fakta om skolan

Årskurs F–6

Antal elever: 225

På Klostergårdsskolan arbetar vi för att tillsammans skapa den bästa skolan för våra elever. Under skoltid finns skolsamverkan mellan skola och fritids. De flesta elever på lågstadiet deltar i fritidsverksamheten på eftermiddagen och så gör många av våra elever i mellanstadiet också.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling och vi vet att mående, sociala sammanhang och lärande hänger ihop, och är beroende av varandra.

Nyrenoverade lokaler

Vi har nyligen renoverat våra skolbyggnader och klassrum samt rustat upp skolgården. Nu sker undervisningen i ljusa, anpassade lokaler vilket bidrar till god lärmiljö för våra elever.

Vi arbetar homogent och på tvären

Vi arbetar främst i åldershomogena grupper, men när tillfälle ges organiserar vi även för att eleverna ska mötas över årskursgränserna. Vi tror på att träna elevernas förmåga att arbeta självständigt samtidigt som vi vet att lärarledd undervisning, där eleverna vägleds och utmanas i sitt kunskapsinhämtande, är nödvändig för att eleverna ska lyckas.

Våra viktigaste ledord är kunskap, trygghet och lärandedet är där vi har vårt främsta fokus.

Maten i skolan

Vi får maten från ett annat kök, där maten lagas och körs till oss. Ungefär 80 procent av all mat är ekologisk. Köket erbjuder alltid ett vegetariskt alternativ varje dag och serverar förutom lunch även frukost och mellanmål. Vi har en stor och ljus matsal.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?