Klostergårdsskolan

Klostergårdsskolan

Välkommen till Klostergårdsskolan! Vår skola ligger i Klostergården i södra delen av Lund och är en grundskola, F-6, med cirka 240 elever.

På Klostergårdsskolan arbetar vi för att tillsammans skapa den bästa skolan för våra elever. Under skoltid finns skolsamverkan mellan skola och fritids. De flesta elever på lågstadiet deltar i fritidsverksamheten på eftermiddagen och så gör många av våra elever i mellanstadiet också. Fritidshemmen är organiserade i samma lokaler som den obligatoriska skolundervisningen. 

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling och vi vet att mående, sociala sammanhang och lärande hänger ihop, och är beroende av varandra. 

Under läsåret 20/21 renoveras våra skolbyggnader och klassrum och innan dess rustades skolgården upp. Från och med höstterminen start 2021 kommer därför undervisningen att bedrivas i ljusa, anpassade lokaler vilket bidrar till god lärmiljö för våra elever. 

Vi arbetar främst i åldershomogena grupper, men när tillfälle ges organiserar vi även för att eleverna ska mötas över årskursgränserna. Vi tror på att träna elevernas förmåga att arbeta självständigt samtidigt som vi vet att lärarledd undervisning, där eleverna vägleds och utmanas i sitt kunskapsinhämtande, är nödvändig för att eleverna ska lyckas. 

Våra viktigaste ledord är Kunskap, Trygghet och Lärande det är där vi har vårt främsta fokus.

Välkommen till Klostergårdsskolan!

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klostergardsskolan