Skola24 - för vårdnadshavare

Skola24 är Katedralskolans verktyg för frånvarohantering

Som vårdnadshavare loggar du in i Skola24 med hjälp av Bank-ID. 


När du loggar in första gången är det viktigt att du lägger in/uppdaterar din e-postadress. Det gör du i vänsterspalten under rubriken Inställningar -> Mina inställningar. Klicka på "Ändra e-postadress".

Se även information och instruktioner i bifogad fil nedan.

Länk för inloggning med hjälp av Bank-ID finns på Skolportalen.

I Skola24 kan du:

  • Få ut en lista med kontaktinformation till elevens lärare.
  • Få ut en klasslista.
  • Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.
  • Få information med e-post om elevens frånvaro.
  • Ansöka om ledighet


Om någon annan än vårdnadshavare behöver tillgång till Skola24 kontakta rektor för respektive program.

Vårdnadshavarens konto stängs automatiskt av den dag då eleven fyller 18 år.

 

Om eleven blir sjuk under skoldagen och måste gå hem eller behöver vara borta del av dag på grund av till exempel läkarbesök så ska ni själva fylla i denna frånvaro i Skola24. Registrera frånvaron med del av dag och knappa in mellan vilka klockslag som eleven kommer att vara borta. Som anledning väljer ni "Anmäld frånvaro". Har ni frågor angående frånvarohanterandet vänligen kontakta mentor eller expeditionen.

Relaterad information