HiP - Historieprogrammet

Brinner du för historia? Vill du inte bara läsa historia utan också uppleva den? Utmanas du av möjligheten att redan på gymnasiet ta universitetspoäng? Svarar du ja på någon av frågorna ska du söka till Historieprogrammet. Här läser du historia på varierande sätt, med extra undervisningstid, olika infallsvinklar och engagerade lärare. Och framförallt får du läsa mer historia än på något annat program i Sverige. Samtidigt blir du väl förberedd för universitetet. Historieprogrammet ger dig faktiskt extra allt.

Detta har hänt och nu händer detta

Fördjupning och upplevelser

Redan första året läser du två extrakurser i historia. Vid sidan av översiktskursen Historia 1b fördjupar du dig även i svensk historia och konflikternas historia.

Historieprogrammet har utformats i samarbete med Lunds universitet och andra året har du möjlighet att ta dina första högskolepoäng i kursen Antisemitismens historia. Detta år får du även testa dina diplomatiska färdigheter i vårt stora FN-rollspel.

Under ditt sista år läser du fyra historiekurser: Historia 3 är en historievetenskaplig kurs där vi utnyttjar närheten till Universitetsbibliotek och Landsarkiv. Kulturhistoria och Populär historia ger dig andra ingångar till historieämnet än vad den politiska historien har gjort. Spetskursen Ljus och mörker belyser vårt komplexa 1900-tal där folkmord och medborgarrättsrörelser, rasism och rösträttskamp funnits sida vid sida.

Under år tre kan du läsa en temakurs vid universitetet och knyta ditt gymnasiearbete till det. Vårt mål är att fortsätta som tidigare år och bjuda in många gästföreläsare, gå på studiebesök och göra historiska exkursioner.

Vad gör en spetsutbildning så speciell?

På Historieprogrammet får du läsa med andra som delar ditt största intresse. Detta skapar en alldeles särskild gemenskap och ni är också en sammanhållen klass under alla tre årskurserna. Detta bidrar ytterligare till att HiP har en sällsynt bra stämning i klasserna. Historieprogrammet finns bara på Katedralskolan i Lund men du kan söka hit från hela landet. När du tar studenten kommer det att stå på ditt examensbevis att du gått en nationell spetsutbildning men ännu viktigare: du kommer redan att ha erfarenhet av universitetsstudier, vetenskapliga arbetsformer och att studera ett ämne på djupet. Lägg till att du har haft tre fantastiska gymnasieår så förstår du varför Historieprogrammet ger dig extra allt.

Läs mer om spetsutbildningar på spetsutbildningar.se (se länk nedan).

Appar om historia

Elever på skolan har varit med vid skapandet av apparna Slaget vid Lund och Medeltidens Lund. De innehåller fakta, fördjupning, kartor och videomaterial. Flera kända skådespelare gestaltar personer från vår historia. Du hittar dessa appar där du laddar ned appar.

Aktuellt

Just nu har vi påbörjat ett förändringsarbete av vår spetsutbildning. Inför antagningen till spetsutbildningen kommande läsår kan det alltså vara lite annorlunda jämfört med vad som nu gäller. Fördjupning inom historia är så klart kvar. Och kopplingen till universitetet. Mer information kommer att publiceras här längre fram.

Söka till HiP?
www.skanegy.se
Historieprogrammet – HiP – Hittar du under SA med utbildningskod SAHISVS-KAT-K


Har du frågor, kontakta oss gärna!

Kontakta historieprogrammet via mail: historieprogrammet@me.com

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Hallqvist
kristina.hallqvist@lund.se
046-359 76 29


Biträdande rektor
Peter Pripp 
peter.pripp@lund.se
046-359 55 92