Skolledning

Skolledning på Katedralskolan

Skolledning  

 

Ingalill Fritzon Rektor 
 Ingalill Fritzon
 ingalill.fritzon@lund.se
 046-359 76 15

 

 


Gunilla Gunnarsson Biträdande rektor IB, HU, LiP
 Gunilla Gunnarsson (GUG)
 gunilla.gunnarsson@lund.se
 046-359 76 09

 

 


Anna Edqvist Biträdande rektor EK
 Anna Edqvist (EDA)
 anna.edqvist2@lund.se
 046-359 73 82

 

 


Martin Gustavsson Biträdande rektor NA
 Martin Gustavsson (GUM)
 martin.gustavsson@lund.se
 046-359 76 17

 

 


Peter Pripp Biträdande rektor SA, HiP
 Peter Pripp (PRP)
 peter.pripp@lund.se
 046-359 55 92

 

 


Åsa Björkman Administrativ chef 
 Åsa Björkman (BJA)
 asa.bjorkman2@lund.se
 046-359 76 40

 

 


IB-samordnare/IB Diploma Coordinator
Katarina Asklöf Flennmark 

katarina.asklofflennmark@lund.se

046-359 76 16